fbpx

Avís legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en la direcció URL www.caljafra.com (en endavant, el lloc web), que JOSEP ORIOL PONS SERRA posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

Josep Oriol Pons Serra
39712284R
C. Sant Josep, 5
43712 Llorenç del Penedès
Correu electrònic: oriol@caljafra.com

OBJECTE
El lloc web facilita als seus usuaris l’accés a informació i serveis prestats per JOSEP ORIOL PONS SERRA a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

ACCÉS I UTILIZACIÓ DE LA WEB.
Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als seus usuaris.
Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

CONTINGUTS DE LA WEB.
L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el català, el castellà, l’anglès i el francès. JOSEP ORIOL PONS SERRA no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
JOSEP ORIOL PONS SERRA podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la web, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de JOSEP ORIOL PONS SERRA, ni remetre publicitat o informació fent ús dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers en les seves pàgines web, dirigides a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, sense poder manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il•lícites en contra de JOSEP ORIOL PONS SERRA .

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tant l’accés a la web como l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la seva informació que contingui és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. JOSEP ORIOL PONS SERRA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús. JOSEP ORIOL PONS SERRA no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o a els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
JOSEP ORIOL PONS SERRA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. JOSEP ORIOL PONS SERRA no garantitza la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d ‘aquestes webs.
JOSEP ORIOL PONS SERRA no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.
Són propietat de JOSEP ORIOL PONS SERRA , tots els drets de propietat industrial i intel•lectual de la web, així com dels continguts que conté. Qualsevol ús de la web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a JOSEP ORIOL PONS SERRA , qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per tant, cap altre usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de JOSEP ORIOL PONS SERRA

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
JOSEP ORIOL PONS SERRA garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els usuaris d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per els usuaris a JOSEP ORIOL PONS SERRA o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de JOSEP ORIOL PONS SERRA, imprescindibles para prestar els serveis sol•licitats per als usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat(Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit JOSEP ORIOL PONS SERRA ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal•lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. En cas en què consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nombre i direcció del cessionari, perquè en doni el seu consentiment inequívoc al respecte.
En compliment de l’establert en la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició. Per tal fi ha de contactar amb nosaltres a info@caljafra.com

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. JOSEP ORIOL PONS SERRA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que pugui correspondre’ls, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora de España, JOSEP ORIOL PONS SERRA i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció, als jutjats i tribunals del domicili de JOSEP ORIOL PONS SERRA.